ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי אשר מהווה חלופה למינוי אפוטרופוס.

ייפוי כוח מתמשך, המהווה כלי לתכנון עתידי המאפשר לכל אדם
בהיותו כשיר וצלול – לתכנן כיצד ומי יטפל בענייניו בעתיד,
כאשר הוא לא יהיה מסוגל לטפל בהם בעצמו, בלי לערב את בית המשפט.

ובכך להחליף את הצורך במינוי אפוטרופוס.

כל אדם מעל גיל 18 שהוא כשיר וצלול רשאי לערוך מסמך משפטי זה,
ואין צורך באופן אוטומטי בקבלת אישור רפואי מראש לצורך עריכת מסמך זה.

 מיופה הכוח, יהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם שמינה אותו,
כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לעינינו בעצמו,
ייפוי כוח מתמשך יכול להתייחס לנושאים מסוימים כגון: נושאים אישיים, רפואיים,
וענייני רכוש כגון כספים ונכסים ומינוי כללי.

בנוסף, הממנה רשאי לקבוע במסגרת מסמך זה את הסמכויות של האדם שמינה  במיופה הכוח,
דרכי פעולה ודרכי קבלת החלטות ו”הנחיות מקדימות”, בהן יבהיר איך הוא מבקש ממיופה הכוח לפעול בעתיד.

הממנה רשאי למנות מיופה כוח אחד או יותר,
רצוי למנות במסגרת מסמך זה יותר ממיופה כוח אחד,
שכן אם יקרה משהו למיופה הכוח או שהוא ירצה לבטל את מינויו מסיבה כלשהי.

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע,
כי ניתן לערוך מסמך משפטי זה רק באמצעות עורכי דין שהוא חבר בלשכת עורכי הדין,
אשר עבר הכשרה מיוחדת לעריכת מסמך זה מטעם האפוטרופוס הכללי,
ושאין לו עניין אישי/ניגוד עניינים בייפוי הכוח.

תוקפו של ייפוי כוח מתמשך

במסגרת מסמך זה, רשאי הממנה לקבוע הוראות באילו מצבים יפקע ייפוי הכוח ומועד לפקיעתו.
ככל והממנה לא קבע הוראות בנושא זה ומסמך זה הופעל,
יהיה ייפוי הכוח בתוקף עד לפקיעתו או לביטולו.

החל ממועד הפקדתו של מסמך משפטי זה ועד למועד הפעלתו,
נשלח על-ידי האפוטרופוס הכללי לממנה אחת לשלוש שנים הודעה,
שמטרתה לוודא שהממנה עדין מעוניין שייפוי הכוח ימשיך להיות בתוקף.
במידה והממנה לא הודיע לאפוטרופוס על רצונו לבטל או לשנות את ייפוי הכוח, הוא ימשיך להיות בתוקף.

מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לבין צוואה?

ייפוי כח מתמשך אינו מהווה תחליף לעריכת צוואה.
שכן, מדובר במסמכים משפטיים שונים ונפרדים, המתייחסים לתקופות זמן שונות בחייו של אדם.

מסמך זה דן במצב בו הממנה בחיים, אך נהפך לבלתי כשיר על מנת להביע את רצונו ובאופן שאינו מסוגל לנהל את ענייניו באופן עצמאי,
ובמקרה של פטירת הממנה, המסמך פוקע. לעומת זאת,
צוואה מהווה מסמך בו יכול המצווה לקבוע מה יעשה ברכושו לאחר פטירתו.

הפעלת יפוי כח מתמשך

ייפוי כח מתמשך ייכנס לתוקף “במועד שבו חדל הממנה להיות מסוגל להבין בדבר,
בעניין שלגביו” (ציטוט מחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות),
כלומר במועד בו הממנה כבר לא יהיה מסוגל לקבל החלטות בעצמו בעניינים הכלולים במסגרת ייפוי כוח מתמשך שערך.

בכל מקרה כזה, יש לפנות למשרד עורכי דין שמתמחה בתחום זה ואשר יש לו הכשרה מתאימה ואישור לעסוק בכך.

משרדינו מתמחים בתחום הייפוי הכוח המתמשך ונשמח לייעץ ולעזור לכם בנושא.

לתיאום פגישה

אנא מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם