דרכים לעריכת צוואה

במאמר הקודם דנו בחשיבות שבעריכת צוואה. לפני שעורכים צוואה חשוב לדעת כי ישנן ארבע דרכים באמצעותן ניתן לערוך צוואה כחוק. הבחירה באיזו דרך נערוך צוואה נתונה בידנו למעט מקרה חריג אחד שאדון בו בהמשך.

החוק מגדיר ארבע דרכים אשר באמצעותם ניתן לערוך צוואה. דרך אחת היא עריכת צוואה בכתב יד. דרך זו מאפשרת לכל אדם לערוך צוואה באופן עצמאי ללא עדים וללא עורך דין. התנאים לתוקפה המשפטי של הצוואה הם שניים: התנאי האחד הוא שהצוואה תהיה ערוכה בכתב ידו של המצווה. התנאי השני הוא שעל הצוואה להיות חתומה בכתב ידו של המצווה. יודגש כי צוואה אשר הוקלדה במחשב, איננה נחשבת לצוואה בכתב, ולכן היא נעדרת כל תוקף משפטי.

צוואה מסוג זה מומלץ לערוך רק במקרה שבו העורך שולט בתחום או קיבל ייעוץ מקצועי רלוונטי. בהיעדר תנאים אלו הצוואה איננה קבילה, כמו כן היעדר שליטה והבנה יובילו לקשיים בביצועה או לביטולה המוחלט.

דרך שנייה היא עריכת צוואה בעדים. צוואה זו נערכת באמצעות עורך דין אשר עורך את תכנה ובנוכחות שני עדים הנוכחים בו זמנית בעת עריכת הצוואה ומצהירים על אופן עריכתה.

דרך שלישית היא עריכת צוואה בפני רשות. בגדר רשות נכללים הגופים הבאים: רשם לענייני ירושה, שופט, רשם בית משפט וחבר בית דין כפי שמוגדרים בחוק. אפשרות זו נמצאת מועילה במקרים רגישים במיוחד בהם אנחנו מבקשים לסלק כל ספק שעלול להתעורר נוכח הנסיבות כאמור.

דרך נוספת היא דרך שנכפית על המצווה נוכח נסיבות מפתיעות ובלתי צפויות כאשר המצווה נקלע למצב של "שכיב מרע" – מצב בו אדם נוטה למות או מאמין כי רגעיו ספורים. מצב זה מזמן את המצווה לומר את אשר על ליבו בכל הקשור לרצונו ביחס לנכסיו ללא כל הערכות מוקדמת. במקרה זה המצווה יביע את צו ליבו כאמור, ודבריו ירשמו על ידי שני עדים אשר יערכו זיכרון דברים ביחס לתוכן הדברים.

בתום ההליך תופקד הצוואה באופן מידי ככל האפשר אצל רשם הצוואות.

במקרה זה על בית המשפט להשתכנע כי באמיתות תכן הצוואה ובעובדה כי נתקיימו נסיבות אובייקטיביות המעידות על מצבו של המצווה. ככל שיימצאו אי דיוקים בין תוכן הצוואה לבין המציאות האובייקטיבית, צוואה זו תיפסל.

כל צוואה מבין ארבע הצוואות שלעיל דורשת הבנה וידע בעת עריכתה, על כן חובה על כל אדם המבקש לערוך צוואה, לפעול בחכמה תוך פנייה לעורך דין מומחה בתחום ולהימנע מכל אפשרות שתוביל לפסילתה.

לתיאום פגישה

אנא מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

    כתיבת תגובה

    האימייל לא יוצג באתר.